The Strange World of Quantum Mechanics

نام کتاب:  The Strange World of Quantum Mechanics

نویسنده:  Daniel F. Styer

انتشارات:  Cambridge University Press

سال:2000

دانلود
معرفی شده در کانال تلگرام با عنوان  :
معرفی 6+1 کتاب محاسبات کوانتومی توسط Olivia Lanes از IBM(بخش دوم)

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها