Interpreting Quantum Mechanics: Modern Foundations

نام کتاب:  Interpreting Quantum Mechanics: Modern Foundations

نویسنده:  David W. Snoke

انتشارات: Cambridge University Press

سال: 2024

دانلود

یکی از بهترین کتاب‌های منتشر شده سال‌های اخیر که به بررسی مفاهیم مکانیک کوانتومی نیز پرداخته است.
این کتاب هم برای افراد متخصص و هم غیرمتخصص در زمینه مکانیک کوانتومی مفید است. همچنین در این کتاب از یک رویکرد آموزشی  "بدون ریاضی" تا "با ریاضیات پیشرفته" استفاده شده است که این کتاب را ارزشمند تر نیز می‌کند.

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها